card
The

The "ICT EXPO 2023" press conference will be held

The "ICT EXPO 2023" press conference will be held on June 6, 2023

Дэлгэрэнгүй
69.6% of proposed amendments were reflected in the Digital Development Laws

69.6% of proposed amendments were reflected in the Digital Development Laws

MICOA working group proposed 44 amendments to the Personal Data Protection law, 28 (63.6%) of which were accepted. 18 amendments were proposed to the Public Information Transparency, of which 15 (83.3%) were accepted. Six amendments were proposed to the Digital Signature Law, and five were accepted. And lastly, 24 amendments were proposed to the Cyber Security law, of which 15 (66.3%) were accepted.

Дэлгэрэнгүй
ICT FORUM 20

ICT FORUM 20

ICT FORUM 20: E-Nation

Дэлгэрэнгүй
181 governmental services shall be introduced online

181 governmental services shall be introduced online

181 governmental services shall be introduced online

Дэлгэрэнгүй
Д.Энхбат: Дижитал цогц үйлчилгээ үзүүлэгч компани болох нь манай хөгжлийн III үе шат

Д.Энхбат: Дижитал цогц үйлчилгээ үзүүлэгч компани болох нь манай хөгжлийн III үе шат

Аж ахуйн нэгжүүд өнгөрсөн жилийнхээ алдаа, оноо, тайлан, тооцоог нэгтгэн дүгнэх их ажлын сарууд үргэлжилж байна. Монголын Үндэсний Худалаа Аж Үйлдвэрийн Танхим жил бүрийн өдийд Монголын Топ -100 аж ахуйн нэгжийг зарлаж алдаршуулдаг уламжлалтай.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх